УСЛОВИЯ ЗАДАЧА ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

 Кандидатите представят портфолио с авторски творби (10 – 15 бр.) в областта на изобразителното изкуство и графичния дизайн.

 В творбите могат да бъдат използвани различни техники, материали и инструменти, които да отразяват в цялост знанията и възможностите на кандидата, като чувство за композиция, усет за колорит, пространствено мислене и т.н.

Представените произведения трябва да илюстрират творческия потенциал на кандидат-студента.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДАЧАТА

Критерии при проверка и оценяване на задачата:
Оценяват се демонстрираните знания и умения, както и творческият потенциал в представеното портфолио.