НАЧАЛО УСЛОВИЯ ЗАДАЧА ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

Кандидатите за специалността трябва да депозират портфолио с не по-малко от 12 авторски творби на свободна тема/формат на творбите минимум 25/50см.

Творбите могат да бъдат изпълнени в различни техники и похвати, които да отразяват най-добре възможностите и знанията на кандидатите по перспектива и обем, усет за колорит, светлосенки, композиционно вучство, комбинаторно мислене и креативност.

В работите да се вижда творческия потенциал (концептуален и практически) съобразен със съвременните световни тенденции.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДАЧАТА

Критерии при проверка и оценяване на задачата:
Проверяващите задачата ще оценяват способностите на кандидат-студентите за комбинаторно мислене, композиционно чувство и усет за колорит.