НАЧАЛО УСЛОВИЯ ЗАДАЧА ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

Участници
Право на участие в конкурса имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование или на които предстои да се дипломират до месец юли 2017 г.
След успешно полагане на online изпита, кандидат-студентите представят портфолио и провеждат събеседване с университетското жури.
След успешно представяне следва класиране и записване (виж графика).

Изисквания за участие

  • От кандидатите се изискват по 3 снимки на създадената композиция от различни ъгли, максимално изразяващи пластическите качества на работата - снимките трябва да са в .jpg или .gif формат и не трябва да са по-големи от 3 MB;
  • Спазване на посочените срокове;
  • Заплатена такса за участие;

Срокове

Сесия I II III IV V VI VII VIII
Срок за изпращане на разработките и заплащане на таксата за участие 4, 11, 18, 25 януари 1, 8, 15, 22, 22, 29 февруари 7, 14, 21, 28 март 4, 11, 18, 25 април 9, 16, 23, 30 май 6, 13, 20, 27 юни 4, 11, 18, 25 юли 1, 8, 15, 22, 29 август
Срок за обявяване на резултатите от конкурса До 7 работни дни след всяка сесия

Такса за участие
За участие в конкурса се заплаща такса в размер на 47 лв., равносилна на таксата за полагане на кандидатстудентски изпит.
Таксата трябва да бъде платена минимум 3 работни дни преди крайния срок на всяка сесия!!!

Таксата се заплаща по банков път:
Банка: “Общинска банка” АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG40SOMB91301016075801
В платежния документ се посочват:
Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва: "Такса за участие в online конкурс "Архитект - дизайнер"".

Необходими стъпки за участие

  • Участникът трябва да се регистрира;
  • След регистрацията участникът получава писмо на посочения от него e-mail с линк за активиране на регистрацията;
  • Заплаща таксата за участие по банков път;
  • Участникът влиза в системата, където публикува разработката си;
  • Проверява резултатите, използвайки вече получените потребителско име и парола.