НАЧАЛО УСЛОВИЯ ЗАДАЧА ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

Съвременната практика на архитектурната професия показва два очевидни резултата: разширяваща се сфера на приложение, чрез участие на дизайна и доминиране на специалисти с универсална подготовка и реализации.
Светът на предметите се разраства хаотично, а дизайнът за единичен предмет не успява да реши важните въпроси за хуманизиране на цялостната среда за изявите на човека. Пред прага на Третата индустриална революция задачите за щадене на природните ресурси изискват нов подход.
Подготовката на кадри в много университетски центрове по света е насочена към резултати, позволяващи на специалиста да се реализира в широк диапазон от задачи с прилагане на интердисциплинарни и едновременно тясноспециални знания.

Архитектурният факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” създава първа по рода си за страната специалност „Дизайн за архитектурна среда”.
Завършилите "Дизайн за архитектурна среда" ще бъдат компетентни да проектират комплексни задачи в три архитектурни сфери и предметите за тях: външна среда, вътрешна среда и среда-събитие. Това означава оформление на екстериорни пространства (площади, улици, градини, рекреационни пространства), интериори (обществени, жилищни, производствени), среда-събитие (изложения, панаири, градски празници, фестивали и други културни и спортни събития).

Кандидат-студентите, които не са класирани в специалност "Архитектура", ще имат възможност да кандидатстват в специалност "Дизайн за архитектурна среда".

Срокът на обучение е четири години. Учебният план на специалността се основава на традициите на архитектурното и художествено обучение, обогатени със специфичен дизайнерски подход за обвързаност на всички елементи при оформяне на средата. Дипломираният бакалавър може да реализира познанията си в: проектантски архитектурни, дизайнерски и рекламни бюра, строителни фирми, мебелно производство, държавна и местна администрация.
При много добър успех и желание, завършилите "Дизайн за архитектурна среда" могат да преминат към двугодишна магистърска програма за диплома магистър архитект.
Предлагат се още и тригодишни докторски програми в изброените области.